وارد حساب کاربری خود شوید
اطلاعات وارد شده صحیح نمی باشد.
رمز عبور را فراموش کرده ام
کاربر جدید هستید ثبت نام کنید

چشم انداز مرکز نوین بازار،تبدیل شدن به یک مرکز چابک و پیشرو در زمینه های آموزشی ،پژوهشی و مشاوره ای و پیشتاز در توسعه کارا و اثربخش دانش کارآفرینی میباشد،که در این راه اصلی ترین چالشهای ما توسعه کادر علمی،کسب رضایت فراگیران،نهادینه سازی دانش کارآفرینی،ایجاد و ارتقاء زنجیره مؤسسه های آموزشی،بهبود کیفیت مستمر و کاهش هزینه ها می باشد.

© 2019 All Rights Reserved.